Kierkegaard, vader van het Existentialisme

20-cul-840_kierkegaard__3

Prijs € 14,00
Code CUL-840
Lezing
18 november 2020
Woensdag 19.30 - 21.30 uur
Bibliotheek HLB, Huizen
Wim Dooge

Søren Kierkegaard (5 mei 1813, Kopenhagen) vertrekt na het afronden van een studie theologie naar Berlijn om filosofiecolleges te volgen. Hij legt zich daarna toe op het schrijven. Tussen 1843 en 1847 schrijft hij maar liefst 15 werken, zijn eerste grote werk 'Of-Of', maar ook de boekjes 'De Herhaling' en 'Vrees en beven'. Ook hield hij nog een uitgebreid dagboek bij. In die drie geestdriftige jaren vestigde hij zijn reputatie als één van de grote filosofen uit de geschiedenis. De werken die hij schreef zijn geen korte essays of verhalen, maar literaire, filosofische verhandelingen, waarin hij de basis legde voor het denken over de moderne mens.

Omdat hij in zijn filosofisch werk het belang van persoonlijke keuzes benadrukt, wordt Kierkegaard vaak gezien als de wegbereider van het existentialisme, de filosofische stroming die Sartre en Camus later zo beroemd zou maken. Ook in deze tijd is daar nog veel over te zeggen.

Wim Dooge is econoom en filosoof met een grote passie voor kunst en cultuur.