Italiaans - 2e jaar (A1)

20-tal-italiaans_keuken

Prijs € 257,00
Code TAL-765
22 lessen
Vanaf 23 oktober 2020
Vrijdag 10.30-12.00 uur
Huis van Eemnes, Eemnes
Isabel van de Kant-Koenders

Data:
23, 30 okt., 6, 13, 20, 27 nov., 4, 11, 18 dec. 2020
8, 15, 22, 29 jan., 5, 12, 19 feb., 5, 12, 19, 26 mrt., 2, 9 apr. 2021

Deze cursus is een vervolg op het eerste jaar van de basiscursus "italiano elementare". Er wordt gewerkt met het 2e deel van Con Piacere 1 en er zal ruim aandacht worden besteed aan onder andere verdere uitbreiding van de woordenschat, de grammatica en de spreek- en luistervaardigheid. In de les wordt aan elke student de mogelijkheid geboden om korte gesprekken te voeren over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld actuele aspecten van de Italiaanse samenlevingen en praktische gesprekjes, zoals de weg vragen, boodschappen doen en dergelijke. Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor kennis van de Italiaanse gebruiken en cultuur.
 

Aan te schaffen boeken:
Con Piacere 1,
tekstboek + online mp3’s, ISBN 9789460304743 € 36,80
0werkboek + online mp3’s, ISBN 9789460304804 € 33,20

Drs. Isabel van de Kant Koenders studeerde Italiaans en Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam (afgestudeerd in 1994) en heeft aansluitend een opleiding tot (beëdigd) tolk- en vertaler Italiaans afgerond. Sinds 2012 geeft zij Italiaanse les aan volwassenen, zowel klassikaal, in kleine groepjes als individueel. In 2019 behaalde zij het certificaat Ditals I (Universiteit van Siena), een didactische training voor het onderwijs van het Italiaans als vreemde taal.
In haar lessen probeert zij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belangstelling en wensen van de cursisten. Een belangrijk doel is een ongedwongen leeromgeving creëren waarin cursisten zich snel op hun gemak voelen om in het Italiaans te communiceren zonder bang te hoeven zijn om fouten te maken.