Italiaans - 3e jaar (A2)

20-tal-_italiaans_helen_beginners

Prijs € 257,00
Code TAL-767
22 lessen
Vanaf 22 oktober 2020
Donderdag 9.00-10.30 uur
Huis van Eemnes, Eemnes
Isabel van de Kant-Koenders

Data:
22, 29 okt., 5, 12, 19, 26 nov., 3, 10, 17 dec. 2020
7, 14, 21, 28 jan., 4, 11, 18 feb., 4, 11, 18, 25 mrt., 1, 8 apr. 2021

Deze cursus is geschikt voor mensen die de tweejarige beginnerscursus afgerond hebben of op een andere manier zich de basiskennis van het Italiaans eigen hebben gemaakt. We starten met Con Piacere 2 en er zal ruim aandacht worden besteed aan de uitbreiding van de vier vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken. De woordenschat en de grammaticakennis zullen verder worden uitgebreid en verdiept. In de les wordt aan elke student de mogelijkheid geboden om korte gesprekken te voeren over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld actuele aspecten van de Italiaanse samenlevingen en gesprekjes met Italianen zoals deze kunnen voorkomen. Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor kennis van de Italiaanse gebruiken en cultuur.

Aan te schaffen boek:
Con Piacere 1
tekstboek + mp3's online, ISBN 978 94 6030 4743 € 36,80
werkboek + mp3's online, ISBN 678 94 6030 4804 € 33,20

Drs. Isabel van de Kant Koenders studeerde Italiaans en Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam (afgestudeerd in 1994) en heeft aansluitend een opleiding tot (beëdigd) tolk- en vertaler Italiaans afgerond. Sinds 2012 geeft zij Italiaanse les aan volwassenen, zowel klassikaal, in kleine groepjes als individueel. In 2019 behaalde zij het certificaat Ditals I (Universiteit van Siena), een didactische training voor het onderwijs van het Italiaans als vreemde taal.

In haar lessen probeert zij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belangstelling en wensen van de cursisten. Een belangrijk doel is een ongedwongen leeromgeving creëren waarin cursisten zich snel op hun gemak voelen om in het Italiaans te communiceren zonder bang te hoeven zijn om fouten te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drs.Isabel van de Kant Koenders studeerde Italiaans en Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam (afgestudeerd in 1994) en heeft aansluitend een opleiding tot (beëdigd) tolk- en vertaler Italiaans afgerond. Sinds 2012 geeft zij Italiaanse les aan volwassenen, zowel klassikaal, in kleine groepjes als individueel. In 2019 behaalde zij het certificaat Ditals I (Universiteit van Siena), een didactische training voor het onderwijs van het Italiaans als vreemde taal.
In haar lessen probeert zij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belangstelling en wensen van de cursisten. Een belangrijk doel is een ongedwongen leeromgeving creëren waarin cursisten zich snel op hun gemak voelen om in het Italiaans te communiceren zonder bang te hoeven zijn om fouten te maken.