Italiaans 5e jaar (B1/B2)

20-cul-867_michelangelo_auk_2

Prijs € 257,00
Code TAL-769
22 lessen
Vanaf 22 oktober 2020
Donderdag 10.30-12.00 uur
Huis van Eemnes, Eemnes
Isabel van de Kant-Koenders

Data:
22, 29 okt., 5, 12, 19, 26 nov., 3, 10, 17 dec. 2020
​7, 14, 21, 28 jan., 4, 11, 18 feb., 4, 11, 18, 25 mrt., 1, 8 apr. 2021

Deze cursus bouwt voort op de kennis van de Italiaanse taal en-cultuur die de afgelopen vier jaar is opgedaan, maar is ook geschikt voor studenten die op een andere manier op niveau B1/B2 hebben bereikt. De woordenschat en de grammaticakennis zullen verder worden uitgebreid en verdiept. In de les wordt aan elke student de mogelijkheid geboden om korte gesprekken te voeren over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld actuele aspecten van de Italiaanse samenlevingen en gesprekjes met Italianen zoals deze kunnen voorkomen. Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor kennis van de Italiaanse gebruiken en cultuur.

In overleg met de docent zullen wij u op een later tijdstip informeren over de aan te schaffen materialen.
Om een idee te krijgen van uw niveau kunt u gratis een toets doen op de volgende website: https://dialangweb.lancaster.ac.uk/

Drs. Isabel van de Kant Koenders studeerde Italiaans en Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam (afgestudeerd in 1994) en heeft aansluitend een opleiding tot (beëdigd) tolk- en vertaler Italiaans afgerond. Sinds 2012 geeft zij Italiaanse les aan volwassenen, zowel klassikaal, in kleine groepjes als individueel. In 2019 behaalde zij het certificaat Ditals I (Universiteit van Siena), een didactische training voor het onderwijs van het Italiaans als vreemde taal.
In haar lessen probeert zij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belangstelling en wensen van de cursisten. Een belangrijk doel is een ongedwongen leeromgeving creëren waarin cursisten zich snel op hun gemak voelen om in het Italiaans te communiceren zonder bang te hoeven zijn om fouten te maken.